สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคเทคโนโลยี Disruptive Technology ต่างเริ่มดึงระบบต่างๆ เข้ามาใช้ และมีบทบาทในการทำงานที่มากขึ้น เพราะด้วยการคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างระบบ ASRS เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้า ที่ทำงานผ่านระบบการป้อนคำสั่ง ตั้งแต่กระบวนการลำเลียงสินค้า ไปจนถึงกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ต่อไปยังลูกค้า เพื่อลดปัญฆาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในคลังสินค้า ให้มีระบบการจัดเก็บเป็นไปได้ด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษํทอาจจะยังไม่รู้จักว่า ระบบ ASRS เป็นอย่างไร มีข้อดียังไง ตามมาดูกันได้ที่นี่

ระบบ ASRS คืออะไร ?

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) เป็นเทคโนโลยีระบบจัดเก็บที่ถูกพัฒนามาเพื่อจัดเรียงสินค้า และเบิกสินค้าจากคลัง โดยระบบจะสามารถทำงานตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตั้งกระบวนการส่งสินค้าเข้า ระบบการจัดเรียงสินค้า การหยิบ หรือยกสินค้าออกจากคลัง ด้วยรถขนส่งอัตโนมัติ ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบคลัง ช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาด อีกทั้งยังลดต้นทุนการจ้างพนักงานได้เป็นอย่างดี

ข้อดีสำหรับคลังสินค้าที่ใช้ระบบ ASRS

  • จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ : ระบบ ASRS จะถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ทำสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างแม่นยำ จากการคำนวณขนาด และตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าก่อน โดยสามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด
  • ช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า : ระบบจะมีข้อมูลขนาดของสินค้า ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าเพื่อจัดเก็บ ฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องช่องเล็กเกินที่สินค้าจะเข้าได้ หรือช่องใหญ่เกิด เปลืองเนื้อที่จัดเก็บ จะช่วยให้การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบมากขึ้น และลดปัญหาความเสียหายของสินค้า
  • ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน : ระบบสามารถทำงานได้ครอบคลุมการทำงานในคลัง โดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะทำงานร่วมกัน ด้วยระบบเทคโนโลยี ที่ใช้งานง่าย และยังสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านระบบแบบ Real Time เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้แบบทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like