การสร้างสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน เป็นหนึ่งในสวัสดิการและความใส่ใจที่นายจ้างมีให้ต่อลูกจ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการตรวจความร้อนในที่ทำงาน ที่จะต้องมีความเหมาะสม และไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ลูกจ้าง ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม 

การตรวจความร้อนในที่ทำงานคืออะไร

การตรวจความร้อนในที่ทำงานคือ การตรวจวัดอุณหภูมิภายในสถานประกอบการ หรือในที่ที่ลูกจ้างหรือพนักงานทำงานอยู่ว่ามีอุณหภูมิที่สูงเกินไป จนทำให้อุณหภูมิของร่างกายร้อนเกินกว่า 38 องศาเซลเซียสหรือไม่ 

โดยปกติแล้วตามโรงงานทั่วไปจะมีเครื่องตรวจความร้อนในที่ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในสถานที่ทำงานร้อนจนเกินไป ทำให้เกิดอาการฮีทสโตรก หรือส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวได้นั่นเอง ซึ่งการตรวจความร้อนในที่ทำงานเป็นหนึ่งในข้อกำหนดตามกฎหมายที่นายจ้างจะต้องดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยนั่นเอง 

ความร้อนในสถานที่ทำงานเกิดจากอะไร

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในที่ทำงาน อาจจะไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรหรือเกิดจากเปลวไฟ แต่อาจจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำ การขนของหนัก การขยับร่างกาย ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความร้อนด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้การทำงานของเครื่องจักร แม้ว่าจะไม่มีเปลวไฟหรือประกายไฟเกิดขึ้น แต่ก็ทำให้อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นเช่นกัน นายจ้างจึงต้องมีระบบปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจนเกินไปนั่นเอง 

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ

ถ้าหากว่าลูกค้าทำงานในโรงงานและมีอุณหภูมิร่างกายสูผิดปกติ จะต้องให้ออกไปพักในที่ที่อากาศถ่ายเทโดยด่วน เพื่อบรรเทาอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้น และหากว่าเป็นโรงงานที่ต้องให้ลูกจ้างทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ก็ต้องดำเนินการหาเครื่องป้องกันให้แก่ลูกจ้างตามสมควร 

การตรวจความร้อนในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะนายจ้างที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like